Een reis naar persoonlijke groei en leiderschap 🌐

Je komt, net als velen van ons, op een punt in je leven en/of je werk waarin de volgende vragen prominent naar voren komen : ’hoe nu verder’? “Wat is mijn volgende stap”? Of, “wat ga ik het komende jaar als ontwikkelpunt benoemen en hoe ga ik daar aan werken”? 

Je hebt het gevoel dat je op een rotonde rondjes loopt en nergens uitkomt. Herkenbaar?

Dit is het moment om te investeren in je eigen ontwikkeling en groei; je persoonlijk leiderschap te verstevigen en te doen waar je weer blij van wordt. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen pad. 

Lukt het niet alleen, dan is er passende hulp voor handen. 

Ga op ontdekkingsreis met een systemisch coach. Waarom een systemisch coach?

De essentie van systemisch coachen

'Hoezo is de integratie mislukt?' | Trouw

De essentie van systemisch werken, coachen of benaderen ligt in het begrip van systemen. In systemen is alles en iedereen met elkaar verbonden. In het systemisch coachen gaat het verder dan het individu alleen, maar richt het zich ook op de invloeden van familie, organisatie of samenleving op het welzijn.

Zo is het gezin van herkomst het eerste systeem dat je als mens leert kennen … een vader en een moeder, broertje en zusjes, grootouders. Die hebben we allemaal. 

Daarna ontdek je het systeem van de school, van een vriendengroep, de sportclub en de organisatie waarin je werkt. Het zijn allemaal systemen met onderlinge verbindingen, zichtbaar of niet. En je merkt hoe bepalend die zijn. 

Het is dus niet vreemd dat systemisch coachen zijn oorsprong heeft in de systeemtherapie. Grondlegger daarvan is Bert Hellinger. Hij was gezinstherapeut en ontdekte het belang van het (gezins-)systeem voor de behandeling van een kind. 

Daarmee is niet gezegd dat je met systemisch coachen je hele persoonlijke achtergrond gaat uitpluizen, zeker niet. We houden het kernachtig, maken het visueel en zoeken creatief naar oplossingen. Gericht op jouw coach vraag én de context waarbinnen deze vraag speelt.

Theater als metafoor voor systemische dynamieken

Laten we aan de hand van de metafoor van het theater eens inzoomen op systemisch werken en  de bijbehorende dynamieken. 

In het theater van systemisch coachen fungeren individuen als acteurs in een groter schouwspel. Dat zie je zo voor je, toch?  

Koninklijk theater Carré, Amsterdam - Holland

Maar kijk; in de coulissen staan de diepere lagen van onze menselijke interacties en relaties. Het podium wordt ingenomen door zowel de expliciete dialogen, de stiltes, de onderliggende emoties en de onzichtbare verbindingen die het verhaal vormgeven. Herken je dit theater? Kijk dan nu een naar een systeem waar jij deel van uit maakt. Wat zie je?

Voorbeeld
Stel je voor: een organisatie waar een team worstelt met communicatieproblemen en gebrek aan samenwerking. De organisatie, het team maar ook de individuele leden van het team hebben hier last van. Het beïnvloedt de sfeer, de resultaten en de groei.
Systemisch coachen opent de gordijnen van dit organisatietheater en legt de onderliggende dynamieken bloot. De teamleden, net als acteurs, uiten openlijk hun frustratie en ontevredenheid. Maar wat is er nog meer? Wat wordt er niet gezegd? Wie wordt niet gehoord? Wie voelt zich verantwoordelijk en wie onttrekt zich aan het team? Interessante vragen. Systemisch gezien is er vaak meer aan de hand. Vaak wordt in een dergelijk schouwspel de leidinggevende onbewust in een ‘reddersrol’ geplaatst, waarin hij of zij voortdurend bezig is met het oplossen van problemen zonder ruimte te laten voor de eigen verantwoordelijkheid van het team. Iedereen verwacht van de leidinggevende dat hij mensen aanspreek als collega’s last hebben van het gedrag. De collega’s zelf zeggen niets tégen, maar spreken wel óver de betreffende collega. Herkenbaar? Dit toneel onthult onuitgesproken verwachtingen en verstoorde balansen in geven en nemen. Het begrijpen van deze patronen biedt een opening voor systemische interventies.

Drie Wetmatigheden van Systemen

Om de systemen en patronen te begrijpen, heb je houvast nodig. Dit houvast bieden de drie wetmatigheden die gelden in alle systemen. 

Bert Hellinger gebruikte ze zoals gezegd om de patronen in  gezinnen te analyseren.  Zijn interventies waren gericht op herstel van de blokkades in de wetmatigheden. 

De onderstaande wetmatigheden zijn bruikbaar in ieder systeem.

1. Ordening van verhoudingen: 

Probeer te begrijpen wie binnen het systeem welke positie inneemt en welke invloed dit heeft op relaties en besluitvorming. Heldere ordening is noodzakelijk en gezond.

Zo staan ouders in de ordening altijd boven de kinderen en de leidinggevende boven het team en de teamleden. Is dat niet zo, dan veroorzaakt dat grote onduidelijkheden en problemen. Kijk eens in jouw team wie het voor het zeggen heeft? Klopt de ordening?

2. Balans in geven en nemen:

Onderzoek eens hoe de uitwisseling van geven en nemen binnen jouw systeem plaatsvindt en welke effecten dit heeft op de dynamiek. Lastig? Ja, vaak wel. Kijk eens wie er in het systeem vooral geeft en wie vooral neemt. Een andere invalshoek is kijken naar hoe het geven en nemen ‘verrekend’ wordt. In sommige teams wordt het stellen van grenzen beloond of gewaardeerd terwijl in andere teams vooral overwerk en klaar staan voor iedereen de norm lijkt te zijn.  Wie betaalt dan de (emotionele) rekening? 

3. Recht op een plek: 

Iedereen heeft recht op een plek. Niemand wordt buitengesloten. Daarmee erkennen we dat iedereen binnen het systeem het recht heeft om gezien en gehoord te worden. De bestuurder, de professional, de ondersteuning, maar ook de jongste bediende. 

Wat gebeurt er als deze plek wordt verstoord?  Wat gebeurt er als iets of iemand wordt uitgesloten?  Als de olifant in de kamer niet mag worden benoemd?  Als tegenspraak niet geduld wordt? Als je het gevoel hebt dat je er niet mag zijn zoals je bent. 

De kracht van systemisch coachen

Met bovenstaande uitleg heb je vast al een idee van de kracht van het systemisch coachen. Het geeft je de mogelijkheid om:

Net zoals de nuances van een toneelstuk de diepte van menselijke emoties kunnen onthullen, onthult de systemische benadering de onderliggende patronen die het gedrag van individuen en groepen sturen. Je komt snel tot de kern. Daardoor word je je bewust van de onderliggende patronen en dynamieken die jouw gedrag beïnvloeden. Bewustwording is vaak de eerste stap tot verandering. Vervolgens maakt het dynamieken zichtbaar.

Het theater biedt een podium voor het zichtbaar maken van de onzichtbare verbindingen, relaties, emoties en lagen. Systemisch coachen doet hetzelfde door de systemische dynamieken in een team of organisatie bloot te leggen, die anders misschien over het hoofd worden gezien. Het verkennen van de relaties binnen systemen biedt de mogelijkheid om verstoorde verbindingen te herstellen en gezondere relaties te bevorderen.

En Cruijff zei het al: “je ziet het pas als je het doorhebt”. Afbeeldingsresultaten voor uitspraak cruijff; je weet het pas als je het doorhebt

En dan kun je  pas gaan bekijken wat de opties zijn, of wel je gaat naar de verschillende opties verkennen. 

Ook in het theater worden nieuwe mogelijkheden en perspectieven ontdekt gedurende het spel.

In systemisch coachen omarmen we ook deze creatieve benadering door samen alternatieve manieren van denken en handelen te verkennen. Het gaat voorbij aan oppervlakkige oplossingen en streeft naar duurzame verandering door de kern van problemen aan te pakken.

De relatie tussen theater en coaching is geen toevallige analogie; het is een doordachte reflectie van de diepte en complexiteit die systemisch coachen met zich meebrengt. Dus, laat de gordijnen opengaan en de spotlights schijnen op jouw coaching reis. Ontdek de magie van het theater en laat het een bron van inzicht en groei zijn, zowel voor jou als voor degenen die je begeleidt.

Een uitnodiging voor verdere verkenning

Systemisch coachen is meer dan een methode; het is een reis naar de diepere lagen van het menselijk bestaan. 

Sta jij op een kruispunt; draai jij rondjes op een rotonde, wil jij werken aan je leiderschap en trekt de systemische benadering jou aan? 

Neem contact met me op en laten we samen deze boeiende reis voortzetten.