Veel mensen streven naar authenticiteit, maar wat houdt het werkelijk in?

Laten we beginnen met het ontrafelen van dit begrip. Authentiek zijn betekent in wezen originaliteit en oorspronkelijkheid. Het is het enige, het on-gekopieerde, het echte. Dus, ben jij authentiek?

Teams vragen in deze complexe samenleving steeds meer om authentieke leiders. Ben jij zo’n leider of wil je dit leiderschap verstevigen? Dan is dit artikel interessant voor jou!

Jij bent me er eentje, betekent: er is er maar één van!

Wat is authenticiteit

Authentiek betekent echt, betrouwbaar, niet vervalst, geloofwaardig, waarachtig. Als we dat vertalen in gedrag, dan betekent het zoveel als congruent zijn in denken en doen.

Een authentiek persoon is trouw aan zijn eigen persoonlijkheid. Hij is zichzelf, handelt vanuit zijn eigen waarden en drijfveren, is zich bewust van wat hij werkelijk wil en waar hij voor staat.

Houdingskenmerken van authenticiteit zijn:

 • Je weet wat je persoonlijke kernwaarden zijn, wat je belangrijkste
  drijfveren zijn en wat je werkelijk belangrijk vindt. Je handelt daarnaar in
  woord en daad.
 • Je komt ‘echt’ en oprecht over in je gedrag en houding. Je toont je ware
  gezicht.
 • Je doet je niet mooier voor dan je bent.
 • Je bent openhartig, eerlijk en transparant naar jezelf en naar anderen.

Je hoort het ook in onze taal; soms zeggen ze: jij bent me er eentje, wat wil zeggen van jou is er maar één. Je bent origineel. Daar zijn er geen twee van. Je bent dus uniek.

Niemand heeft op aarde hetzelfde denkvermogen, of dezelfde eigenaardigheden. Niemand heeft datzelfde typische loopje van jou, of verwoordt de zaken zoals jij dat doet. Niemand voelt de dingen aan zoals jij dat doet en niemand heeft hetzelfde DNA. Nee, echt niemand. Je vindt niemand met dezelfde talenten, vaardigheden of exact dezelfde kwaliteiten zoals jij die hebt. Zelfs je tweelingbroer niet.

Kinderen

Als ik naar mijn kleindochter van één jaar kijk, dan denk ik; ja, jij bent vooral authentiek. Als jij iets niet wil, dan doe je het niet. Als jij zin hebt in een koekje, dan neem je er gelijk een hap uit. Jij weet waar je het liefste op schoot zit en wie je moet voorlezen. Je bent echt en oprecht.

Want je hebt nog niet geleerd je aan te passen. Je bent nog (net) die opvoedingsfabriek niet ingegaan. Maar dat gaat gebeuren en dan ga ook jij……je vinger opsteken in de klas wanneer je plassen moet; vragen of je een koekje mag en voorzichtiger worden met je
voorkeuren aangeven.

Je gaat leren om een beetje te stoppen met ECHT en OPRECHT zijn. Jaren later…..Kom je bij een coach met de vraag: ik wil leren meer mezelf te zijn. Ik wil mijn authentiek leiderschap verstevigen. Kun je me daarbij helpen?

Eigenlijk is dat een rare vraag. Want ik moet je helpen meer jezelf, meer echt, meer authentiek te zijn terwijl je dat al bent. Want JIJ bent JEZELF!

Alleen voldoe je wellicht nu aan het beeld dat men van jou heeft. Of aan het beeld dat jij van jezelf hebt gemaakt, omdat je dacht dat dat zo hoorde. Je wilde zijn zoals de anderen zijn, maar feitelijk ben je niets meer en niets minder dan jezelf. En mag je dat laten zien. Het is wat het is.

Dat betekent dus dat je:

 • Niet anders, mooier of voordoet dan je bent;
 • Die kwaliteiten laat zien die bij je passen;
 • Je willen, kunnen en zijn op elkaar hebt afgestemd;
 • Niemand hoeft na te spelen;
 • Niet bewonderd hoeft te worden, maar dat je geliefd wilt
  worden;
 • Jezelf kunt aanvaarden zoals je bent.

Klinkt het vaag?

Ja, misschien ook wel. Origineel zijn, jezelf zijn of je eigenheid vormgeven. Mooie woorden, maar misschien kan ik het concreet maken aan de hand van een voorbeeld. Vorig jaar kochten wij een nieuwbouwhuis. Acht geschakelde woningen aan de rand van het dorp. Op het eerste gezicht zijn ze allemaal hetzelfde. Aan de buitenkant is dat zo. Kom je echter achter de voordeur, dan is ieder huis echt totaal anders. Omdat de bewoners anders zijn, eigen ideeën hebben en origineel met de ruimtes zijn omgegaan. Niemand heeft het voorbeeld van de projectontwikkelaar gevolgd.

Kun je het ook weer aanleren? Authenticiteit?

Volgens mij is authentiek zijn geen vaardigheid. Het heeft ook niet met kennis en kunde te maken. Dus authenticiteit en oorspronkelijkheid zitten nu niet direct in ‘wat je kan’. Je kunt er geen training of cursus voor volgen.

Het zat in je, dus het zal er nog zeker zitten. Wellicht ben je het kwijtgeraakt, omdat je het belangrijk vond wat anderen van je vinden, dat je bij jouw mening rekening houdt met hoe anderen denken dat je mening zou moeten zijn, of door je zo te profileren dat je voldoet aan de algemene maatstaven. Herken je dit? Ikzelf herken dat wel.

Toen ik pas leidinggevende was, wilde ik graag voldoen aan de algemene standaard. Ik keek hoe anderen zich gedroegen, kleedden en praatten. Ik paste me aan en maakte me daarmee een andere stijl eigen.

Maar ik viel door de mand. Ik kon het niet volhouden. Mijn volzinnen bleven doorspekt met mijn Limburgse tongval. Zo af en toe flapte ik er toch weer iets uit wat mijn voorbeelden nooit zouden doen. En ik heb het opgegeven. Ik heb besloten het anders aan te pakken…ik ben wie ik ben en ik doe wat ik kan. En dat is wat het is. En het bracht me zeker rust en acceptatie. Ik hoefde mezelf niet meer te bewijzen. Niet voor de ander en zeker niet voor…….mezelf.

Voor mij was het MINDER MOETEN en MEER ONTMOETEN! Te starten bij mezelf.

Heb je hulp nodig?

Ik help je graag. Mijn aanpak kan je helpen om te ontdekken wat je in huis hebt, niet wat je in huis zou moeten hebben. Zet je authenticiteit in; wees echt en oprecht. Het is een krachtig middel!

Neem contact met me op en laten we samen deze boeiende reis voortzetten.